Lessenserie

De Vreedzame School in praktijk

Maar….wat doen we zoal tijdens de wekelijkse lessen van de Vreedzame school?
De lessen worden meestal geopend en afgesloten met een binnenkomer en een afsluiter. Dit zijn kortdurende spelletjes, die fijn zijn voor de sfeer in de klas.
De rest van de inhoud van de lessen bestaat uit onder andere (kring)gesprekken, rollenspelen, creatieve opdrachten, het voorlezen / vertellen van verhalen, prentenboeken  en een korte evaluatie van de les.

DE VREEDZAME SCHOOL ONDERBOUW
 
In de groepen 1 en 2 komen 6 onderwerpen spelenderwijs aan bod:
 
1.     Onze klas
Kinderen maken samen afspraken, leren elkaar opstekers ( complimenten) te geven, leren zich medeverantwoordelijk te voelen voor het klassengebeuren zodat er een positieve sfeer binnen de groep ontstaat.
2.     Ruzie, of om de beurt?
Kinderen leren te delen van spullen of juist van ruimte zodat alle kinderen een eigen plekje kunnen vinden in de klas. Kinderen oefenen met middelen om conflicten te voorkomen zoals een aftelversje of een spelletje.
3.     Praten en luisteren
Kinderen ervaren dat het prettig is wanneer je kunt zien dat er naar je geluisterd wordt en dat het belangrijk is om elkaar vragen te stellen op een aardige manier. Communiceren hoeft niet altijd met woorden. Kinderen leren dat je met gebarentaal ook dingen duidelijk kunt maken.
4.     Gevoelens
De kinderen leren niet alleen de gevoelens ‘blij’, ‘verdrietig’ en ‘bang zijn’ kennen. Maar zij leren er ook iets mee te doen of ermee om te gaan Je kunt een ander blij maken door een grapje te maken of juist troosten bij verdriet. Door te praten over enge dingen of angsten weten de kinderen dat zij niet enigen zijn die wel eens bang zijn.
5.     Ruzies oplossen
Kinderen gaan aan de slag met ‘boosheid’.Kinderen verzinnen samen een plek waar je rustig boos mag zijn en weer rustig kan worden. Ze bedenken manieren om het weer goed te maken na een ruzie of om elkaar te helpen bij het oplossen van een conflictje.
6.     Anders en toch samen
Kinderen ontdekken dat je in een groep best een beetje anders mag zijn. We zijn allemaal verschillend, maar kunnen allemaal wel wat. Samen zijn is leuk , maar om het fijn te houden worden er wel samen afspraken gemaakt.
Kinderen leren elkaar beter kennen door te praten en te werken over hun familie. lees meer >>>
 
 
 
 
DE VREEDZAME SCHOOL BOVENBOUW
 
In de groepen 3 t/m 8 komen binnen de Vreedzame School eveneens 6 onderwerpen aan bod die wat betreft inhoud iets verschillen van de groepen 1 en 2:
 
1.     Onze klas
Leerlingen creëren samen een positief klimaat in de klas door samen afspraken te maken over hoe om te gaan met elkaar. Zij bedenken zelf taken en verantwoordelijkheden.
2.     Zelf conflicten oplossen
Leerlingen leren het begrip ‘conflict en krijgen zicht op hoe je kunt reageren op een conflict. Zij leren met behulp van een eenvoudig stappenplan hun conflicten op te lossen.
3.     Communicatie