Protocollen
Overzicht protocollen
Op De Kennemerpoort bestaan een aantal protocollen. Wij hebben ze voor u op een rij gezet:
Klik op de naam van het protocol.  
Protocol lees- en/of spellingzwakke / dyslectische kinderen
Het protocol “lees- en/of spellingzwakke/ dyslectische kinderen”  is een vervolg op het protocol “Begeleiding (beginnende) geletterdheid” voor de openbare scholen primair onderwijs in Alkmaar. Met deze beleidslijn kunnen alle scholen ressorterend onder de bestuurscommissie Stichting Ronduit eenzelfde lijn aanhouden in de signalering van eventuele lees- en spellingproblemen of dyslexie bij leerlingen in groep 1 tot en met groep 8. Daarnaast bieden beide protocollen ook in de begeleiding van deze leerlingen een doorgaande lijn en houvast. 
Op deze links kunt u beide protocollen downloaden
protocol_lees-_en_of_spellingzwakke_-_dyslectische_kinderen_Kpoort.pdf
Protocol_beginnende_geletterdheid_Kennemerpoort.pdf