Ouderraad
De Kennemerpoort heeft een actieve ouderraad (OR) die diverse sportieve, culturele en feestelijke activiteiten voor de leerlingen organiseert of de leerkrachten hier ondersteuning bij biedt, veelal met ondersteuning van hulpouders. Denk daarbij aan activiteiten als het schoolreisje, Sinterklaas, Kerst, het voorleesontbijt, het sponsorschaatsen, de Avond4Daagse, de sport- en spelletjesdag en het afscheid van groep 8. Een volledig overzicht van alle activiteiten die jaarlijks georganiseerd worden, is te vinden in het Jaarverslag_Ouderraad_Kennemerpoort_.pdf
 
Ouderraad per locatie
Aan het eind van het schooljaar 2012-2013 is besloten de ouderraad van De Kennemerpoort op te spitsen in twee onafhankelijk werkende ouderraden: de OR Lindenlaan en de OR Hofdijkstraat. De inkomsten en uitgaven worden beheerd door een penningmeester per locatie.
 
Vrijwillige ouderbijdrage
De activiteiten van de OR worden gefinancierd uit de vrijwillige ouderbijdrage. De bijdrage is weliswaar vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Alleen als voldoende ouders de ouderbijdrage overmaken, kunnen bovengenoemde activiteiten worden georganiseerd. Buiten heel leuk, zijn de activiteiten ook heel nuttig; ze leveren een bijdrage aan de ontwikkeling van uw kind.
De hoogte van de ouderbijdrage wordt bepaald tijdens de algemene ouderavond, door de meerderheid van de aanwezige ouders. Het bedrag is in augustus 2010 vast gesteld op een jaarlijkse bijdrage van € 27,50 per kind. De penningmeester van de OR beheert de ouderbijdrage, stelt de begroting op en legt verslag over de financiën.
 
Taken van de ouderraad
  • innen en beheren van de vrijwillige ouderbijdrage
  • (helpen bij) de organisatie van activiteiten op school
  • het behartigen van de belangen van ouders bij de directie en de medezeggenschapsraad
  • de organisatie van de luizencontroles
 
Samenstelling van de ouderraad
Naast ouders maken ook leerkrachten deel uit van OR, om praktische zaken te kunnen overleggen.
De OR-leden van de locatie Lindenlaan stellen zich aan u voor via de fotocollage in hal bij de trap.
U kunt contact opnemen met de OR via de mail: ouderraadkennemerpoort@ronduitonderwijs.nl
Uiteraard kunt u de leden ook aanspreken als u hen tegenkomt op school.
 
Vergaderingen
De ouderraad vergadert ongeveer 6 keer per jaar. Deze vergaderingen zijn openbaar.