Schooltijden
Schooltijden
Schooltijden van de drie locaties:
Hofdijk           08.30 uur  - 12.00 uur      13.15 uur - 15.15 uur
Lindenlaan      08.30 uur -  12.00 uur      13.15 uur - 15.15 uur
Woensdag:
 8.30 – 12.15 uur (groep 1 t/m 8)
Helpt u ons de schooltijden strak aan te houden ; bovenstaande zijn ook de werkelijke start – en
eindtijden van de les.