Profiel
Zoekt u binnen Alkmaar een school voor uw kind waar…

• iedereen welkom is - en waar binnen onze mogelijkheden passend onderwijs geboden wordt;
• respect en waardering voor de medemens, op basis van gelijkwaardigheid, belangrijk zijn;
• plezier en leren hand in hand gaan;
• elke dag gestreefd wordt naar een veilige leeromgeving – met als handvat en leidraad  ‘de Vreedzame School’ en de eigen gedragscode;
• het ontwikkelen van sociale vaardigheden een belangrijke plek heeft;
• kleuters nog echt kleuters mogen zijn, met vooral ruimte voor spelend ontwikkelen;
• duidelijke omgangsregels zijn;
• zoveel mogelijk tegemoetgekomen wordt aan verschil in aanleg, kwaliteiten en talenten van kinderen;
• meerbegaafde kinderen kunnen deelnemen aan de Plusklas (vanaf groep 5);
• vaardigheden die passen bij de 21e eeuw vanzelfsprekend zijn: gebruik van IT (laptops / tablets / touchscreens / internet) is onderdeel van de dagelijkse praktijk;
• gewerkt wordt aan probleemoplossend leren denken en creativiteit;
• zelfstandig en taakgericht werken, planmatig leren werken, samenwerken en coöperatieve werkvormen belangrijk zijn;
• kinderen leren eigen verantwoordelijkheid te nemen;
• moderne methoden en materialen gehanteerd worden;
• een goede basis gelegd wordt voor het Voortgezet Onderwijs;
• betrokken en eigentijds geschoolde teamleden werken;
• aandacht is voor een gezonde leefstijl en bewegen;
• aandacht is voor cultuur en cultureel erfgoed;
• op beide schoollocaties een fijn groen speelplein is;
• ouders veel voor de school kunnen betekenen?

….…dan bent u bij Openbare Basisschool de Kennemerpoort aan het juiste adres.

De school heeft twee grote locaties:  de locatie Hofdijkstraat 12 in het Emmakwartier en de locatie Lindenlaan 101 in het Westerhout- & Nassaukwartier. 
Op beide locaties kunnen kinderen de hele schoolloopbaan volgen. We zenden u op verzoek onze Schoolgids toe of maken graag een afspraak voor een gesprek en een rondleiding.
Interesse in een afspraak en persoonlijke rondleiding? Bel met de locatie van uw voorkeur:
Voor de locatie Hofdijkstraat: Koert de Groote - directeur   (ma t/m vr.) Tel. 072-5116997
Voor de locatie Lindenlaan:    Anja Beekman   - locatieleider (di/wo/do) Tel. 072-5116201
E-mail:  directiedekennemerpoort@ronduitonderwijs.nl