Schoolvakanties 2018 -2019
 
Vakanties, vrije dagen en schooltijden  cursus 2018 / 2019
 
De Kennemerpoort heeft het komend schooljaar het onderstaande rooster voor vakanties en vrije dagen. De Medezeggenschapsraad van De Kennemerpoort heeft ingestemd met het model. Het model zoals hier gehanteerd (met voor het schoolteam evenwichtig verdeelde tweedaagsen waarin de kinderen lesvrij zijn) is per 2014 weer geaccepteerd door de inspectie en wordt van harte ondersteund door het schoolbestuur. Dit laatste is wegens het spreiden van met name de administratieve werklast van het onderwijzend personeel. Ook de andere basisscholen van Ronduit hanteren een soortgelijk model.
 
 
Vakantierooster 2018-2019:   inclusief  alle roostervrije dagen
1e schooldag = maandag  03 september 2018
8 okt Alkmaars Ontzet
Lesvrije dag*
ma
di
8 – okt
9 - okt
      2018
Herfstvakantie ma 22-okt t/m vr 26-okt 2018
Lesvrije dag* ma 29-okt       2018
Middag lesvrij*
Middag lesvrij*
do midd
vr  midd
20-dec
21-dec
      2018
Kerstvakantie ma 24-dec t/m vr 04-jan 2018/2019
Lesvrije dag*
Lesvrije dag*
ma
di
04 - feb
05 - feb
      2019
Lesvrije dag*  + vr 15 - feb       2019
Voorjaarsvakantie ma 18 - feb t/m vr 22-feb 2019
Lesvrije dag* ma 18 -mrt       2019
Meivakantie incl. Koningsdag ma 22- apr t/m vr 03-mei 2019
Hemelvaart + lesvrije dag* do 30- mei t/m vr 31-mei 2019
Roostvrije week (incl. Pinkster twee)* ma 10- jun t/m vr 14-jun 2019
Middag lesvrij**
**onder voorbehoud gehele dag vrij
vr midd 12- jul       2019
Zomervakantie PO ma 15- jul t/m vr 23-aug 2019
*Lesvrije dagen: – de kinderen zijn vrij. De personeelsleden van de school werken dan en hebben teamscholing, vergaderen, administreren, bereiden lessen voor en maken rapportages.
Het schooljaar 2019/2020 start op maandag 26 augustus 2019