Vertrouwenspersonen / Contactpersonen
Vertouwenspersonen  van Ronduit voor De Kennemerpoort.

Hoe we om gaan met klachten en andere problemen.

Het is belangrijk dat mensen die bij onze organisatie betrokken zijn, of het nu gaat om medewerkers, leer-lingen of ouders, kunnen praten met een onafhankelijk persoon als er iets niet prettig gaat op school. Deze persoon biedt in eerste instantie een luisterend oor, maar kan desgewenst (in overleg met de betrokkene) ook actie ondernemen om een bepaalde situatie dragelijker te maken of zelfs op te lossen.
Klik voor alle informatie op Contact vertrouwenspersonen

De contactpersonnen zijn voor De Kennemerpoort de Intern Begeleiders op beide locaties. Wilt u hen spreken, bellen met de juiste locatie  of loop even naar binnen.
Locatie Hofdijkstraat
 072-5116997
Locatie Lindenlaan
 072-5116201