Vossenjacht Groep 8
Groep 8 heeft deze week een vossjacht georganiseerd op de locatie Hofdijkstraat.
Op deze link staan de "vossen"
https://dekennemerpoort.nl/gallery/show/0/1210